Mgr Alicja Andrzejewska

Nasz Zespół » Psycholodzy » Mgr Alicja Andrzejewska

andrzejewska

Mgr Alicja Andrzejewska, psycholog kliniczny, w trakcie II stopnia specjalizacji z neuropsychologii. Studia ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim. Ma długoletnią praktykę w pracy z pacjentami psychiatrycznymi i neurologicznymi w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych. Od 15 lat zajmuje się diagnozą i rehabilitacją pacjentów po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych oraz z innymi chorobami układu nerwowego. Obecnie pracuje na oddziale Psychogeriatrii Szpitala im. J. Babińskiego. Ukończyła liczne szkolenia i kursy w zakresie stosowania i interpretacji testów psychologicznych oraz diagnozy i terapii psychologicznej, w tym: Diagnoza procesów poznawczych u osób z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego (PTP Warszawa), Diagnoza i terapia afazji (CMPPP Warszawa).

Przyjmuje w poniedziałki od 15.00

OFERTA

CENNIK